Privatumo Politika

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip Inga Baranauskienė (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis http://www.ne1a.lt/ interneto svetainėje.

Su Duomenų valdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.:     +(370) 606 00774
El. paštas:         www.ne1a.lt@gmail.com
Adresas:           P. Žadeikos g. 3-7, Vilnius, Lietuva

Kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

TikslasDuomenysTeisinis pagrindasSaugojimo laikasKam galime perduoti?
Svetainės  paslaugų teikimas, skelbimų talpinimasVardas, amžius, miestas, telefono numeris arba el. pašto adresas arba Facebook arba Instagram profilio nuorodaSutartis (Naudojimosi taisyklės). 2 mėn. po informacijos patalpinimo dienos

Kiti svetainės lankytojai,

Vieša informacija

Socialinių tinklų paskyrų administravimasUnikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientaisKol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjasSocialinis tinklas (bendri valdytojai)
Komunikacija su svetainės lankytojaisVardas, amžius, miestas, telefono numeris arba el. pašto adresas, kiti duomenys kuriuos galite pateikti kuomunikuodami su mumis.Teisėtas interesas užtikrinti kokybę2 mėn. po užklausos išsprendimo

Atsiliepimų svetainėje talpinimasVardas, pavardė, specialybė, atsiliepimo turinysSutikimas 2 metus nuo sutikimo dienos 

Kiti svetainės lankytojai

Vieša informacija

Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis socialiniuose tinkluose?

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Duomenų valdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

  • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
  • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Privatumo politikos keitimas

Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis svetaine.

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. lapkričio 28 d.

Naudojimosi taisyklės

Šis dokumentas yra sutartis tarp www.ne1a.lt svetainės ( Toliau – Svetainė) valdytojo  (Toliau – Svetainės valdytojas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetaine, visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų.

  1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Taisyklės taikomos www.ne1a.lt svetainei.  

1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, Svetainės valdytojo Jums teikiamos paslaugos Svetainės valdytojo sudarymą galimybės Lankytojams Svetainėje atlikti visus ir bet kokius veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu vidinėmis žinutėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.3. Svetainės valdytojas turi teisę pakeisti šias Taisykles, aktualią Taisyklių versiją, paskelbdamas Svetainėje. Kiekvienam skelbimui bus taikoma jo paskelbimo metu galiojusi Taisyklių versija.  

 

  1. Reikalavimai užklausos pildymui ir publikavimui

 

2.1. www.ne1a.lt svetainė skirta moterims, sulaukusioms pilnametystės. Svetainės Lankytojas pildydamas užklausą bei lankydamasis svetainėje garantuoja, jog yra pilnametis. Kilus įtarimams, jog Lankytojas yra nepilnametis, Svetainės valdytojas  gali paprašyti įrodyti savo amžių, o to nepadarius arba paaiškėjus, kad Lankytojas nėra pilnametis, Jam bus uždrausta naudoti Paslaugomis ir Jo skelbimai bus nedelsiant, be papildomo įspėjimo, šalinami ir (ar) netalpinami Svetainėje.

 

2.2. Norėdamas patalpinti savo informaciją Svetainėje, Lankytojas pildo užklausos formą, kurioje turi užpildyti visus užklausos langelius su reikalinga informacija: Vardas, Amžius, Miestas, Kokia veikla planuoja užsiimti (kokiu tikslu ieško bendraminčių) bei kontaktus, kuriais nori, kad su juo susisiektų kiti Svetainės Lankytojai, taip pat būtina nurodyti el. paštą, kuriuo esant klausimams ar neaiškumams galėtų susisiekti Svetainės valdytojas.

 

2.3. Pildydamas užklausos formą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus duomenis. Lankytojui draudžiama naudotis svetimais duomenimis. Lankytojas prisiima pilną atsakomybę už patektus kito asmens duomenis. Svetainės valdytojui gavus informaciją apie Lankytojo pateiktus svetimus, neteisingus, netikslius duomenis, jie bus nedelsiant pašalinti ar netalpinami Svetainėje. Svetainės Valdytojas turi teisę imtis bet kokių kitų veiksmų siekdamas  užkirsti kelią naudojimuisi  kito asmens duomenimis.

 

2.4. Lankytojui užpildžius užklausą, susipažinus su Privatumo politika ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, jo pateikta informacija per 5 (penias) dienas bus patalpinta Svetainėje (vardas, miestas, amžius, dominanti veikla, pomėgiai ir kita papildoma informacija, kurią savanoriškai Lankytojas pateikia, bei kontaktai, kurias nurodo, jog nori, kad su juo susisiektų kiti Svetainės Lankytojai) ir skelbimas įskaitant šiuos duomenis bus  prieinamas kitiems Lankytojams ir (ar) viešai. Svetainės valdytojas asmens duomenis tvarko  kaip tai numatyta Privatumo politikoje

 

2.5. Lankytojas sutinka, kad nepateikus visos tikslios informacijos, kuri nurodyta pildant užklausą, Svetainės valdytojas turi teisę informuoti Lankytoją nurodytais kontaktais apie neteisingai užpildytą užklausą, taip Lankytojui suteikiama galimybė užpildyti užklausą teisingai, pakartotinai. Pakartotinai teisingai neužpildžius užklausos informacija nebus talpinama svetainėje.

 

2.6. Svetainės lankytojas yra informuotas ir sutinka, kad jo užklausoje pateikta informacija nuo patalpinimo Svetainėje dienos bus matoma Svetainėje 2 (du) mėnesius. Apie pasibaigusį užklausos talpinimo Svetainėje laiką Lankytojas bus informuotas jo nurodytu el. paštu (jeigu el. paštas nenurodomas informuojamas nebus).

2.7. Patalpindamas savo asmeninę informaciją, kuri nurodyta užklausos formoje, į Svetainę, Lankytojas supranta, jog ši informacija tampa prieinama tretiesiems asmenims ( tampa vieša) bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką.

2.8. Svetainės valdytojas nėra atsakingas už tolimesnį Lankytojo ir trečiosios šalies bendravimą ir bet kokį turinį, kurį lankytojas, savanoriškai pateikęs savo kontaktus, gauna, siunčia, laiko ir (ar) platina. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis, panaikindamas savo užklausos duomenis Svetainėje apie tai informuodamas Svetainės valdytoją el. paštu www.ne1a.lt@gmail.com.

2.9. Lankytojui yra draudžiama teikti Svetainės valdytojui ir Svetainės valdytojas pasilieka teisę netalpinti asmens informacijos, jeigu ji būtų įžeidžianti  bet kurio asmens atžvilgiu, grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip pažeistų teisės aktų reikalavimus, taip pat bet kurio asmens teises ir ( ar) teisėtus interesus, taip pat informacijos, kuri galėtų:  atskleisti Lankytojo ar kito asmens rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir (ar) lytinę orientaciją.

2.10. Lankytojas, pateikdamas atsiliepimą, sutinka, kad jo atsiliepimo turinys bus patalpintas Svetainėje  ir bus matomas visiems Svetainės Lankytojams. Turinyje gali būti nurodytas asmens vardas, pavardė, specialybė (darbinės pareigos) ir kitas atsiliepimo turinys. Lankytojas gali kreiptis el. paštu www.ne1a.lt@gmail.com, jeigu pageidauja, kad jo atsiliepimas būtų išimtas iš Svetainės. Svetainės valdytojas įsipareigoja tai padaryti kuo greičiau, tačiau ne vėliau nei per 5 (penkias) dienas.

2.11. Svetainės valdytojas turi teisę nedelsiant ir be jokio išankstinio Lankytojo informavimo pašalinti skelbimą ar atsiliepimą, o taip pat laikinai ar visam laikui uždrausti Lankytojui naudotis Paslaugomis, jei gauna, Svetainės valdytojo vertinimu, pagrįstos informacijos, apie tai, jog Lankytojo veiksmai pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką  ar bet kokius taikytinus teisės aktus.  

2.12.  Svetainėje gali būti trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų, kitų renginių ar veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Svetainės valdytojo. Svetainės valdytojas neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus ar paslaugas. Jei Lankytojas per svetainę jungiasi per trečiųjų šalių tinklapius, naudojasi jų paslaugomis ir turiniu,  Lankytojas tai daro prisiimdamas visą atsakomybę. 

 

  1. Intelektinė nuosavybė.
3.1. Svetainė, paslaugos, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant programinę įrangą, kodus, algoritmus, duomenų bazes, tekstus, dizainą, ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos  išimtinai priklauso tik svetainės valdytojui. Lankytojai įsipareigoja nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Svetainės valdytojo sutikimo.
 

3.2. Svetainės valdytojas suteikia Lankytojams neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę (licenciją), naudotis Svetaine, Paslaugomis ir su jomis susijusia intelektine nuosavybe išskirtinai tiek, kiek tai yra reikalinga šiose Taisyklėse numatyta apimtimi Paslaugų gavimui. 

4.  Svetainės keitimas, Paslaugų ribojimas

4.1.Svetainės valdytojas pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetainės Paslaugas ir Taisykles ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Svetainės valdytojas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui, nebent jie būtų atsiradę dėl Svetainės valdytojo tyčios ar didelio neatsargumo.

 

3.2. Siekdamas atnaujinti ar pakeisti Svetainę, Svetainės valdytojas turi teisę apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes patekti į Svetaines ir (ar) naudotis Svetainės teikiamomis Paslaugomis Svetainės atnaujinimo ar pakeitimo darbų vykdymo laikotarpiui pranešus apie tai Lankytojui Svetainėje.

 

3.3. Svetainės valdytojas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti  Svetainės veiklą.

Taisyklės atnaujintos 2022 m. gruodžio 3 d.